Produkcja filmowa / Filmmaking

Grupa Filmowa Qltura Film przy Stowarzyszeniu Qltura / Qltura Film Group of Qltura Association
pod kierownictwem / under the direction of
Igor Leński - reżyseria / director, Piotr Pazoła - zdjęcia / cinematography


14 DNI (14 DAYS)reżyseria / directed by: Igor Leński
scenariusz / written by: Aleksandra Żyto, Bartosz Bajsztok, Igor Leński
zdjęcia i montaż / cinematography and post-production by: Piotr Pazoła
dźwięk / score by: Aleksander Bień
produkcja / produced by: Qltura Film przy Stowarzyszeniu Qltura / Qltura Film Group of Qltura Association

"14 dni" to filmowa panorama Obozu Kontaktowo-Rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych organizowanego przez Oddział Rejonowy PCK w Lesznie. Grupa filmowa Qltura Film z kamerą towarzyszyła wolontariuszom i ich podopiecznym przez kilka dni turnusu w Brennie. Mamy nadzieję, że film pokaże ile obustronnej radości może dać kontakt z dziećmi niepełnosprawnymi. Dla podopiecznych PCK tytułowe „14 dni” to czas zabawy, rehabilitacji i obcowania ze światem przyjaciół, kolorów i niecodziennych sytuacji. „14 dni” dla wolontariusza opiekującego się dzieckiem to czas ciężkiej pracy, ale także mnóstwa zabawy i życiowego doświadczenia. / "14 days" is a film about rehabilitation and contact camp for kids with disabilities, organized by the Polish Red Cross. Qltura Film group with camera accompanied with volunteers and their dependents a stay for a few days in Brenno. We hope that this video will show you how much fun it is to give mutual contact children with disabilities. Title "14 days" is the time of fun, rehabilitation and contact with the world of friends, colors and unusual situations. "14 days" for the volunteer attending a child is a time of hard work, but also a lot of fun and life experiences.
Oglądaj film / watch the movie >>

NAKRĘTKA (THE CAP)reżyseria i dźwięk / directed and score by: Igor Leński
scenariusz / written by: Aleksandra Żyto, Igor Leński
zdjęcia i montaż / cinematography and post-production by: Piotr Pazoła
produkcja / produced by: Qltura Film przy Stowarzyszeniu Qltura / Qltura Film Group of Qltura Association

Historia o tym jak można widzieć świat nie widząc. Inspiracją dla nas stała się historia Pana Józefa, samotnego niewidomego z Leszna, a przede wszystkim jego pozytywne nastawienie do życia i silny charakter. / This is the story of how you can see the world when you are blind. The inspiration of this documentary is the story of Józef, a single solitary vision impaired man from Leszno, but primarily, his strong character and a positive attitude to life.
Oglądaj film / watch the movie >>


Kontakt / Contact: +48 724 910 905, +48 691 574 420 e-mail: film@qltura.org
Poznaj Stowarzyszenie Qltura / Meet Qltura Association Qltura Film na Facebooku / Qltura Film on Facebook